"Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost."
George Bernard Shaw

Listopad 2012

Stopa

30. listopadu 2012 v 23:53 | ~J~ |  Citáty
"Není důležité, jestli jsi měl pravdu, ale jestli tvůj názor utkvěl v paměti ostatních"

Citace

30. listopadu 2012 v 18:33 | ~J~ |  Moje záležitosti
"Ovšem nemyslí Utopijští, že v každé rozkoši spočívá štěstí, nýbrž jen v rozkoši dobré a počestné. K ní je totiž
podle jejich přesvědčení jakožto k nejvyššímu dobru puzena naše přirozenost samou ctností, v které
stoupenci opačného názoru shledávají výhradně podstatu štěstí. Utopijští totiž vymezují ctnost takto: žít podle
přírody - k tomu nás totiž určil bůh -, ale jít za takovým vedením přírody, které vesměs ve vyhledávání a
odmítání věcí poslouchá rozumu. Dále rozum podněcuje lidi ze všeho především k lásce a úctě vůči božské
velebnosti, jíž vděčíme i za to, že jsme, i že můžeme být účastni štěstí; za druhé nás napomíná a povzbuzuje
rozum, abychom vedli život, pokud lze, co nejméně strastný a co nejradostnější a abychom ve jménu
společenství stejné přirozenosti dopomáhali všem ostatním k dosažení téhož cíle. Nikdy totiž nebyl nikdo tak
chmurným a strohým nohsledem ctnosti a nenávistným odpůrcem rozkoše, aby ukládaje ti námahy, bdění a
strádání, zároveň ti nepřikazoval ze všech sil zmirňovat bídu a škody druhých a aby ve jménu lidskosti
nepokládal za hodné chvály, je-li člověk člověku záchranou a útěchou."
THOMAS MORE - Utopie

Ohlížení se

26. listopadu 2012 v 22:37 | ~J~ |  Citáty
Chytří lidé se ohlíží a inspirují minulostí, moudří lidé budoucností.

Povaha

25. listopadu 2012 v 21:54 | ~J~ |  Citáty
Každý člověk musí být optimista, aby se dokázal chopit příležitosti, realista, aby si připravil náhradní plány, a pesimista, aby pro to udělal vše.

Nakonec nepoužitá otázka k veledílu

16. listopadu 2012 v 15:44 | ~J~
"Dokázal byste připustit, že byste pískal při sexu, kdybyste byl přivázaný k topení a vaše partnerka by při tom psala porno-román?"

Pořád ale nedokáži pochopit, proč jsme ji nepoužili :D

Víra

16. listopadu 2012 v 15:18 | ~J~ |  Citáty
Někdo věří v Alláha,
někdo v Ježíše Krista,
někdo v karmu
a někdo v G bod :-D

Nostalgie

2. listopadu 2012 v 21:28 | ~J~ |  Citáty
Nostalgie je svině, která činí staré, již nikdy neopakovatelné a bolestné vzpomínky krásnějšími, než byly.
"Zavři oči své,
abys snil.
Ráno je otevři,
abys ty sny naplnil"


"Go any road you want, you couldn't find the right one, because only the time is able to show you the truth"